Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

  Lp.  Nr ewidencyjny nieruchomości     Pow. działki w ha  Nr księgi wieczystej  Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego   Rodzaj zbycia  Cena
1.2.3.4.6.7.8.9.
  1.  Działka nr 24/6 ark. m. 2 jedn. rej. G20, obręb Skarbimierz- Osiedle  0,2892 ha  OP1B/00021991/8             Nieruchomość zabudowana. Położona w środkowej części obrębu Skarbimierz-Osiedle, w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowo – usługowej, 5 km od ścisłego centrum miasta Brzeg. Lokalizacja gruntu korzystna brak ryzyka wystąpienia podtopień i powodzi w tym obszarze. Brak uciążliwego sąsiedztwa. Teren jest ogrodzony. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratowego, w centralnej części działka jest zabudowana. Teren wokół budynku nie jest zagospodarowany ani wybrukowany, jest zakrzaczony i zadrzewiony. Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Na działce są posadowione dwa murowane budynki niemieszkalne. Możliwości inwestycyjne dobre. Budynek użytkowy wybudowany w 1970 r. (zgodnie z ewidencją budynków) w technologii tradycyjnej(murowany z cegły), niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro). Fundamenty żelbetowe. Strop nad parterem żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych. Stropodach konstrukcji żelbetowej kryty papą. Klatka schodowa wewnętrzna konstrukcji stalowej, dwubiegowa, ze stopniami żelbetowymi. Posadzki betonowe i pcv. Stolarka okienna drewniana. Wrota zewnętrzne stalowe. Instalacje nieczynne, niekompletne i zdemontowane. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane farbą olejną i klejową. Elewacje z cegły wapiennej i ceramicznej. Budynek przed rokiem 1991 pełnił funkcję „treningowni lotników” w dawnej bazie wojskowej na terenie lotniska. Na układ funkcjonalny składa się duża sala treningowa o wysokości na dwie kondygnacje. W pozostałej części znajdowały się szatnie, sanitariaty i pomieszczenia biurowe. W późniejszym okresie pełniły funkcję magazynową. Budynek o dużym stopniu zużycia, obecnie nie jest używany. Widoczne zawilgocenia i pęknięcia ścian. Okna zużyte, wypaczone i nieszczelne. Drzwi zużyte. Instalacje nieczynne, częściowo zdemontowane, brak grzejników. Brak większości drzwi wewnętrznych. Tynki kruszące się, powłoki malarskie zabrudzone. Budynek w stanie do kapitalnego remontu i termomodernizacji. Budynek garażowy wybudowany w roku 1970 (zgodnie z ewidencją budynków) w technologii tradycyjnej (murowany z cegły), niepodpiwniczony, wolnostojący budynek garażowy. Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne z cegły pełnej licowanej cegłą wapienną, stropodach płaski, jednospadowy, kryty papą. Wrota stalowe, okna drewniane okratowane. Stan techniczny budynku pogorszony. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.  Działka nr 24/6 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 9U– tereny zabudowy usługowej.    Przetarg ustny nieograniczony  360.000,00 zł

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 30.10.2023 r. do dnia 13.11.2023 r.

                                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł