Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny

nieruchomości

     Pow.

działki

w ha

 

Nr księgi

wieczystej

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

 

Cena

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 24/6

ark. m. 2

jedn. rej. G. 20, obręb Skarbimierz- Osiedle

 

0,2892 ha

 

OP1B/00021991/8

 

Nieruchomość zabudowana.

Położona w środkowej części obrębu Skarbimierz-Osiedle, w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowo – usługowej, 5 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja gruntu korzystna brak ryzyka wystąpienia podtopień i powodzi w tym obszarze. Teren jest ogrodzony. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratowego, w centralnej części działka jest zabudowana. Teren wokół budynku nie jest zagospodarowany ani wybrukowany , jest zakrzaczony i zadrzewiony. Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Na działce są posadowione dwa murowane budynki niemieszkalne.

Budynek użytkowy wybudowany w 1970 r. (zgodnie z ewidencją budynków) w technologii tradycyjnej(murowany z cegły), niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro). Fundamenty żelbetowe. Strop nad parterem żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych. Stropodach konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Klatka schodowa wewnętrzna konstrukcji stalowej, dwubiegowa, ze stopniami żelbetowymi. Posadzki betonowe i pcv. Stolarka okienna drewniana. Wrota zewnętrzne stalowe. Instalacje nieczynne, niekompletne i zdemontowane, brak grzejników. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane farbą olejną i klejową. Elewacje z cegły wapiennej i ceramicznej. Budynek w dużym stopniu zużycia, obecnie nie jest używany. Widoczne zawilgocenia i pęknięcia ścian. Okna zużyte, wypaczone i nieszczelne. Drzwi zużyte. Brak większości drzwi wewnętrznych. Tynki kruszące się, powłoki malarskie zabrudzone. Budynek w stanie do kapitalnego remontu i termomodernizacji.

Budynek garażowy wybudowany w roku 1970 (zgodnie z ewidencją budynków) w technologii tradycyjnej (murowany z cegły), niepodpiwniczony, wolnostojący budynek garażowy. Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne z cegły pełnej licowanej cegłą wapienną, stropodach płaski, jednospadowy, kryty papą. Wrota stalowe, okna drewniane okratowane. Stan techniczny budynku pogorszony.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 24/6 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem  U – tereny zabudowy usługowej, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem KDL -tereny dróg publicznych – ulice lokalne 

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

322.000,00 zł

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 02.12.2019 r. do dnia 16.12.2019 r.

 

                                                                                                                                                                     Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł