Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego ograniczonego.

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny

nieruchomości

     Pow.

działki

w ha

 

Nr księgi

wieczystej

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

 

Cena

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 75/57

ark. m. 2

jedn. rej. G. 403, obręb Skarbimierz- Osiedle

 

0,0423 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Nieruchomość niezabudowana.

Położona w centralnej części obrębu Skarbimierz – Osiedle przy ulicy Parkowej, w otoczeniu gruntów o funkcji usługowej oraz przemysłowej, przy głównej drodze asfaltowej, ok. 5,5 km na południowy – zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna. Dojazd dobry od zachodu drogą urządzoną, asfaltową. Działka jest wąska, częściowo ogrodzona, w przeważającej części teren jest utwardzony płytami betonowymi i użytkowany jako wjazd.

 

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja, gaz.

Działkę przecina podziemna sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacyjna (ks200).

W dziale III księgi wieczystej nieodpłatna służebność drogi koniecznej jako dojazd do działki 75/26 z działki 75/34 na pasie o szerokości 23 m graniczącym z działkami nr 75/33, 51, 75/27, 75/1 na działce nr 37/34 z mapy 2, polegająca na ustanowieniu prawa przejazdu, dojazdu i przejścia.

Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie.

Na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna na czas nieoznaczony  służebność polegającą na

eksploatacji i rozbudowie posadowionej sieci kanalizacji sanitarnej (ks200).

 

Działka nr 75/57 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem U– tereny zabudowy usługowej,

– częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze.

 

 

Przetarg

ustny

ograniczony

 

18.000,00 zł

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 75/1, 75/3, 73

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 28.02.2020 r. do dnia 13.03.2020 r.

 

 

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł