Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomościzł
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Działka
nr 451/2

ark. m. 1,
jedn. rej. G. 191

 

pow.

0,0288 ha

OP1B/00027714/5 Łukowice

Brzeskie

 

Działka niezabudowana, zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej zabudowanej nr 443. Działka położne w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa, ok 9,5 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi.

 

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Działka nr 451/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

bezprzetargowo 10.000,00 zł

+ VAT

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  02 czerwca 2015 r. do dnia    23 czerwca  2015r.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 443

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do    14.07.2015r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł