WYKAZ

 

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.

 

Lp. Numer ewidencyjnynieruchomości Pow.działki

w ha

Nrksięgi

wieczystej

Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenienieruchomości Rodzaj zbycia Cenanieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Działka nr 165/1 ark. m. 2, jedn. rej. G. 2 0,0030 OP1B/00020638/9 Skarbimierz Osiedle

 

Nieruchomość

gruntowa niezabudowana.

Położona na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Brzeskiej w północnej części obrębu Skarbimierz-Osiedle w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej oraz usługowej. Działka przylega do drogi asfaltowej z urządzonym chodnikiem, dojazd dobry.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 165/1 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U– tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ– tereny dróg publicznych (ulice zbiorcze). Przetarg ograniczony 1.200,00 zł

+ VAT

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia      02.06.2015r. do dnia      16.06.2015r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł