Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 295/38

ark. m. 1,
jedn. rej. G. 74

 

 

pow.

0,0037 ha

 

OP1B/00025583/3

 

Żłobizna

 

 

Działka niezabudowana,  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej zabudowanej nr 462. Działka położna w południowo-zachodniej części obrębu Żłobizna przy ul. Stokrotki w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, ok 3 km od centrum miasta Brzeg- lokalizacja korzystna. Dojazd drogą asfaltową- dobry

 

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, gaz

 

 

Działka nr 295/38 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

bezprzetargowo

 

3.100,00 zł

+ VAT

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  16 lutego 2016r. do dnia   08 marca 2016r.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 462

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do     29 .03.2016r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł