Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomościzł
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Działka
nr 245/5

ark. m. 1,
jedn. rej. G. 190

 

pow.

0,0400 ha

OP1B/00016476/4 Lipki

 

Działka niezabudowana,  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej nr 245/9. Działka położne w zachodniej części obrębu Lipki przy ul. Ogrodowej, w otoczeniu gruntów rolnych, w bliskiej odległości terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej. Dojazd drogą gruntową.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Działka nr 245/5 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

bezprzetargowo 3.200,00 zł

+ VAT

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19 października 2016 r. do dnia 09 listopada 2016r.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 245/9

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do  30 listopada.2016r.

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł