Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomościzł
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Działka
nr 13/3ark. m. 1,
jedn. rej.

G. 39

 

pow.0,0210 ha OP1B

/00005307/9

Kopanie Działka niezabudowana,  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej nr 11/1. Działka położna w centralnej części obrębu Kopanie przy drodze głównej w otoczeniu terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, ok 12 km od centrum miasta Brzeg. Teren zagrożony powodziami.Dojazd drogą asfaltową.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja.

Działka nr 13/3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U3- tereny zabudowy usług kultury. bezprzetargowo 3.800,00 zł+ VAT

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.03.2017r. do dnia 29.03.2017r.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 11/1

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 19.04.2017r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł