Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 32/8

ark. m. 1,
jedn. rej. G. 197

 

 

pow.

0,0701 ha

 

OP1B/00046480/4

 

Kopanie

 

Działka niezabudowana,  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej zabudowanej nr 31. Działka położne w środkowej części obrębu Kopanie przy drodze głównej, w otoczeniu terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, od północy w bliskim sąsiedztwie koryto rzeko Odra (teren zagrożony powodziami) ok 12 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd drogą asfaltową, urządzoną – dobry.

 

Uzbrojenie terenu: prąd, woda i kanalizacja

 

 

Działka nr 32/8 – leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U– tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ– tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

 

bezprzetargowo

 

11.500,00 zł

+ VAT

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07.06.2018 r. do dnia 28.06.2018 r.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 31

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do    19.06 .2018 r.

 

                                                                                                                                                                                                        Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł