Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 403/13

ark. m. 1,
jedn. rej. G. 90

 

 

pow.

0,0147 ha

 

OP1B/00024364/5

 

Kruszyna

 

Działka nr 403/13 niezabudowana,  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej zabudowanej nr 210. Działki położne w środkowej części obrębu Kruszyna przy drodze głównej, w otoczeniu terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, ok 8 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd drogą o nawierzchni brukowej, urządzoną – dobry.

 

Uzbrojenie terenu: prąd, woda i kanalizacja.

 

 

Działka nr 403/13 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

 

bezprzetargowo

 

2.000,00 zł

+ VAT

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 25.02.2019 r. do dnia 18.03.2019 r.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 210

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 27.03.2019 r.

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł