Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomościzł
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Działka
nr 401/4

ark. m. 2,
jedn. rej. G. 118

 

Łączna pow.

0,0127 ha

OP1B/00018913/4  

Zielęcice

Działka niezabudowana,  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej nr 40/4. Działka położna w północnej części obrębu Zielęcice przy ul. Wiejskiej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, ok 4 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd drogą asfaltową.

Działka nr 401/4 to wąski pas gruntu, który kiedyś stanowił rów, obecnie znajduje się na niej podziemna kanalizacja deszczowa (drenaż). Działka może stanowić teren zieleni, miejsce postojowe aut itp.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja

Działka nr 401/4 – leży:

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ- tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem WS-tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rów).

bezprzetargowo 6.500,00 zł

+ VAT

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 30 października 2015r. do dnia 20 listopada 2015r.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 20/4

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 11 .12.2015r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł