Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 244/6

ark. m. 2,
jedn. rej. G. 95

 

 

pow.

0,0181 ha

 

OP1B/00022140/5

 

Brzezina

 

Działka nr 244/6 niezabudowana,  zbywana na poprawę zagospodarowania działki przyległej zabudowanej nr 255 Działki położne w środkowej części obrębu Brzezina przy drodze głównej, w otoczeniu terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, ok 5 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, urządzoną – dobry.

Działka nr 244/6 stanowi wąski niezabudowany pas gruntu o nieregularnym kształcie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 255

Uzbrojenie terenu: prąd, woda i kanalizacja.

 

Działka nr 244/6 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowe, oraz częściowo KDZ – tereny dróg publicznych, ulice zbiorcze.

 

I przetarg ograniczony

 

6.000,00 zł

+ VAT

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r.

 

Sprzedaż w drodze I przetargu ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 255

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 21.06.2019 r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł