Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr

księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cena nierucho-

mości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 75/18

ark. m. 2

jedn. Rej. G 2

 

0,0925 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ulicy Topolowej w otoczeniu gruntów zabudowanych. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4 km. Od północy nieczynna linia kolejowa jednotorowa. Lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana, występują samosiejki drzew i krzewów, teren jest gęsto porośnięty, przez północną część sąsiadującą z linią kolejową przechodzi linia elektroenergetyczna oraz sieci wodociągowa, wzdłuż południowej granicy sieć telekomunikacyjna. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz. Możliwości inwestycyjne średnie ponadto ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

 

Działka nr 75/18  –

leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U– tereny zabudowy usługowej komercyjnej, rzemieślniczej.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

78.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

5.

 

Działka

nr 138

ark.m. 2

jedn. rej. G 2

 

0,0759 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej i Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych.

Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km.

Lokalizacja korzystna.

Działka jest zakrzaczona i zachwaszczona. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na ryzyko występowania w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe), w tym linii energetycznej.

 

Działka nr 138  – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDL– tereny dróg publicznych (ulice lokalne); częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD– tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe)

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

90.000,00

zł netto

+

podatek VAT

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 28 stycznia 2016r. do dnia 11lutego 2016r.

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł