Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr

księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cena nierucho-

mości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 184/149

ark. m. 4

jedn. Rej. G 3

 

0,6000 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ulicy Biedronkowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji przemysłowo-usługowej. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Uzbrojenie terenu: prąd, kanalizacja. Możliwości inwestycyjne słabe ze względu na niekorzystny wydłużony kształt. Ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

 

Działka nr 184/149

leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

153.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

2.

 

Działka

nr 184/121

ark.m. 4

jedn. rej. G 3

 

2,4577 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu gruntów niezabudowanych o funkcji przemysłowo – usługowej. Oddalona od centrum miasta Brzeg ok. 7 km. Lokalizacja korzystna. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna. Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na nieregularny kształt. Ryzyko wystąpienia w terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach

(dawne tereny wojskowe).

 

Działka nr 184/121 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 6PU- tereny zabudowy przemysłowo-usługowej

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

626.000,00

zł netto

+

podatek VAT

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – służebności dojazdu nie związane z działkami nr 184/149, nr 184/121

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 15 lutego 2016r. do dnia 29 lutego 2016r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł