Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny

nieruchomości

     Pow.

działki

w ha

 

Nr księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

 

Cena

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 184/154

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

4,8875 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

Położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Parkowej  w otoczeniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o funkcji przemysłowej. Lokalizacja ok 7 km od centrum miasta Brzeg – korzystna. Dojazd od wschodu ulicą Parkową, urządzoną , betonową – dobry.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Parkowej. Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

 

Działka nr 184/154 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

2.200.000,00 zł netto

+

podatek VAT

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – służebność dojazdu, służebność przesyłu nie związana z działką nr 184/154.

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 7 sierpnia 2017r. do dnia 21 sierpnia  2017r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł