Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cena nierucho-

mości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 184/101

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

2,6719 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana.

Położona w południowo-wschodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle w rejonie  ulicy Pępickiej. Lokalizacja ok 5,5 km od centrum miasta Brzeg – korzystna. Na terenie dawnego lotniska Wojsk Federacji Rosyjskiej, stanowiącego obecnie tereny przemysłowo-usługowe. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dojazd od wschodu drogą asfaltową, od południa gruntową, natomiast od zachodu z płyt betonowych. Dojazd dobry. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na konieczność wykarczowania drzew i krzewów, ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe). Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kanalizacji deszczowej, która przecina działkę. Wzdłuż ulicy Pępickie działkę przecina także sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Teren miejscami nie równy.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Pępickiej (średnie).

 

Działka nr 184/101 leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem ZL– tereny lasów;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDL– tereny dróg publicznych;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem11PU– tereny zabudowy przemysłowo-usługowej.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

660.000,00 zł netto

+

podatek VAT

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – służebność dojazdu, przejazdu i przejścia nie związana z działką nr 184/101, oraz  ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja nie związana z działką nr 184/101.

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 07.06.2018 r. do dnia 21.06.2018 r.

 

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł