Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr księgi

wieczystej

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cena nierucho-

mości

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 184/174

ark. m. 4

jedn. rej. G. 3

Skarbimierz-Osiedle

 

0,0014 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy

ul. Parkowej w otoczeniu gruntów o funkcji przemysłowej, przy drodze asfaltowej. Lokalizacja ok 7 km na południowy – zachód od centrum miasta Brzeg – korzystna.

Dojazd  dobry od wschodu drogą urządzoną, asfaltową. Działka jest zabudowana stacją trafo. Działka jest bardzo mała co obniża możliwości inwestycyjne, ponadto przecina ją sieć energetyczna (możliwości inwestycyjne słabe). Ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja , gaz

 

Działka nr 184/174 leży w

kompleksie terenów oznaczonych symbolem P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

600,00 zł

 

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 07.09.2020 r. do dnia 21.09.2020 r.

 

                                                                                                                                                                                Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł