Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr

księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cena nierucho-

mości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

Nr 184/146

ark. m. 4

jedn. rej. G 3

 

0,8400 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle w otoczeniu gruntów niezabudowanych o funkcji przemysłowej i terenów zieleni.

Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna.

Działka nie jest używana, w południowej części zakrzaczenia oraz drzewostan.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna.

 

Działka nr 184/146 leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 8P– tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 2 KDZ– tereny dróg publicznych (drogi i ulice klasy zbiorczej).

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

355.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

2.

 

Działka

nr 184/147

ark. m. 4

jedn. rej. G 3

 

0,9100 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle w otoczeniu gruntów niezabudowanych o funkcji przemysłowej i terenów zieleni.

Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna.

Grunt jest wolny od nasadzeń, wyrównany, przygotowany do realizacji inwestycji.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna.


Działka nr 184/147
leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 8P– tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów;

-częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 2 KDL– tereny dróg publicznych (drogi i ulice klasy zbiorczej).

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

414.000,00

zł netto

+

podatek VAT

 

3.

 

Działka

nr 184/148

ark. m. 4

jedn. rej. G 3

 

1,2641 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle w otoczeniu gruntów niezabudowanych o funkcji przemysłowej i terenów zieleni.

Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna.

Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna.

 

Działka nr 184/148 leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 8P– tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów;

-częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 2 KDL– tereny dróg publicznych (drogi i ulice klasy zbiorczej),

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 3 KDZ– tereny dróg publicznych (drogi i ulice klasy zbiorczej),

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

481.000,00

zł netto

+

podatek VAT

 

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – służebności dojazdu nie związane z działkami nr 184/146, nr 184/47, nr 184/148

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia  17 listopada 2015r. do dnia 01 grudnia 2015r.

 

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł