W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego Okres

dzierżawy

1. działka nr 169/4
o pow. 3,1876 ha

położona w Bierzowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.45 KW Nr
OP1B/00022490/3

1 m²   Dr – 3,1876 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 169/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat

 

2. działka nr 244/4 o pow. 1,0085 ha

położona w Brzezinie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.95

KW Nr OP1B/00022140/5

1 m² Dr – 1,0085 ha

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 244/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD– tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
3. działka nr 32/6 o pow. 0,0550 ha

położona w Kopanie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.39

KW Nr OP1B/00005307/9

1 m² Dr – 0,0550 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 32/6– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U – częściowo tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej, – KDZ – częściowo tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
4. działka nr 403/2 o pow. 0,0982 ha

położona w Kruszynie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.89

KW Nr OP1B/00041643/0

1 m² Dr – 0,0982 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 403/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U 4 – częściowo tereny zabudowy usług kultu religijnego, – KDL – częściowo tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
5. działka nr 534/1 o pow. 0,1800 ha

położona w Lipki

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.153

KW Nr OP1B/00022138/8

1 m² Bi – 0,1800 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 534/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U3 – częściowo tereny zabudowy usług kultury, – KDZ – częściowo tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
6 działka nr 33/8 o pow. 0,2200 ha

położona w Łukowicach Brzeskich

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.154

KW Nr OP1B/00027510/5

1 m² RIVa- 0,2200 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 33/8 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U – częściowo tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej, –  KDL – tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
7. działka nr 524/1 o pow. 0,0800 ha

położona w Małujowice

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.103

KW Nr OP1B/00007829/8

1 m² Bi – 0,0800 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 524/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM– tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
8 działka nr 610/2 o pow. 0,0700 ha

położona w Pawłowie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.131

KW Nr OP1B/00023018/8

1 m² Bi – 0,0700 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 610/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, – KDL – częściowo tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
9. działka nr 237 o pow. 0,2182 ha

położona w Pępicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.165

KW Nr OP1B/00026044/0

1 m² RIVa- 0,0741 ha

Bi- 0,1441 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 237 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ– częściowo tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze, – RM – częściowo tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, – U8- częściowo tereny zabudowy usługowej innej, – RU2 – częściowo tereny ogrodów i sadów.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
10. działka nr 109/1 o pow. 0,0590 ha

położona w Prędocin

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.99

KW Nr OP1B/00024351/1

1 m² Dr- 0,0590 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 109/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ– częściowo tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

 
11 działka nr 412 o pow. 1,1600 ha

położona w Zielęcicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.118

KW Nr OP1B/00018913/4

1 m² Dr- 1,1600 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 412 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ– tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
12 działka nr 151 o pow. 0,4200 ha

położona w Zwanowice

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.66

KW Nr OP1B/00026154/4

1 m² Dr- 0,4200 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 151 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, – KDL – częściowo tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
13 działka nr 368/5 o pow. 0,3266 ha

położona w Żłobizna

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.74

KW Nr OP1B/00025583/3

1 m² Dr- 0,3266 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 368/5 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM– częściowo tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, – KDD – częściowo tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
14 działka nr 160 o pow. 0,0376 ha

położona w Skarbimierzu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.95

KW Nr OP1B/00022140/5

1 m² Bi- 0,0376 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 160 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM– częściowo tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, – KDZ – częściowo tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat
15 działka nr 167/13 o pow. 3,4320 ha

położona w Skarbimierzu Osiedle

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.95

KW Nr OP1B/00022140/5

1 m²   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 167/13 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – US –tereny usług sportu, rekreacji  i oświaty.

 

Sposób zagospodarowania- grunt pod pojemnik na odzież używaną.

 

7,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

z góry do 31 marca danego roku

1-3 lat

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł