W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 260/4

położona w Łukowicach Brzeskich

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.77

KW Nr OP1B/00022139/5

   0,3091 ha   RIVa – 03091 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 260/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2 – tereny ogrodów, sadów.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

60,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

2. działka nr 233/2

położona w Pępicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 96

KW Nr OP1B/00025567/5

0,1100 ha RIVa- 0,1100 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 233/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2 – tereny ogrodów i sadów.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

3. część działki nr 297 położona w Skarbimierzu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 62

KW Nr OP1B/00019948/5

0,0080 ha W – 0,0080 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 297 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

20,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 24.11.2020 r. do dnia 15.12.2020 r.

 

 

                                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł