Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy
z umową najmu na czas nieoznaczony (art. 34 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow.

 

Opis i położenie Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena

po udzieleniu 30% bonifikaty

   Nr KW               | Ewidencja gruntów Cena lokalu

mieszkalnego

Cena gruntu
 

1.

 

KW OP1B/00026538/0

 

Działka nr 19/25

Jedn. rej. Nr G.212,

ark. mapy nr 2

 

0,3382 ha Lokal mieszkalny nr B położony przy
ul. Klonowej  nr 10
w Skarbimierzu-Osiedlu,
o pow. użytkowej 53,33m².
W skład mieszkania wchodzą: dwa pokoje – sypialnia i pokój dzienny, kuchnia z jadalnią, łazienka z ubikacją, korytarz i wiatrołap.
 

Działka nr 19/25 – leży :

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe;

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

KDL – tereny dróg publicznych – ulice lokalne;

 

55.650,00 zł

 

14.000,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 4 grudnia 2017 r.

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej dla najemcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa z dniem 29.12.2017r.

Osoby uprawnione mogą zrealizować uprawnienie do nabycia lokalu z zastrzeżeniem złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Andrzej Pulit              

Wójt Gminy Skarbimierz 

Drukuj Wydrukuj artykuł