Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy
z umową najmu na czas nieoznaczony (art. 34 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow.

 

Opis i położenie Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena

po udzieleniu 30% bonifikaty

   Nr KW               | Ewidencja gruntów Cena lokalu

mieszkalnego

Cena gruntu
 

1.

 

KW OP1B/00026538/0

 

Działka nr 19/25

Jedn. rej. Nr G.212,

ark. mapy nr 2

 

0,3382 ha Lokal mieszkalny nr B położony przy
ul. Klonowej nr 12
w Skarbimierzu-Osiedlu,
o pow. użytkowej 53,15m².
W skład mieszkania wchodzą: dwa pokoje – sypialnia i pokój dzienny, kuchnia z jadalnią, łazienka z ubikacją i wiatrołap.
Działka nr 19/25 – leży: częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbole KDL – tereny dróg publicznych – ulice lokalne

 

56.700,00 zł

 

17.500,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia 11 lutego 2020 r.

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej dla najemcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa z dniem 05.03.2020r.

Osoby uprawnione mogą zrealizować uprawnienie do nabycia lokalu z zastrzeżeniem złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Andrzej Pulit                  

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł