Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy
z umową najmu na czas nieoznaczony (art. 34 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow.

 

Opis i położenie Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena

po udzieleniu 30% bonifikaty

   Nr KW               | Ewidencja gruntów Cena lokalu

mieszkalnego

Cena gruntu
 

1.

 

KW OP1B/00033164/9

 

Działka nr 19/66

Jedn. rej. Nr G.127,

ark. mapy nr 2

 

0,0768 ha Lokal mieszkalny nr C położony przy
ul. Akacjowej  nr 22
w Skarbimierzu-Osiedlu,
o pow. użytkowej 53,10m².
W skład mieszkania wchodzą: dwa pokoje – sypialnia i pokój dzienny, kuchnia z jadalnią, łazienka, korytarz i wiatrołap.
 

Działka nr 19/66 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

56.000,00 zł

 

13.300,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07 sierpnia 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej dla najemcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa z dniem 20.09.2017r.

Osoby uprawnione mogą zrealizować uprawnienie do nabycia lokalu z zastrzeżeniem złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

 Andrzej Pulit                 

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł