Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy
z umową najmu na czas nieoznaczony (art. 34 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena

po udzieleniu 30% bonifikaty

Nr KW | Ewidencja gruntów

Cena lokalu

mieszkalnego

Cena gruntu

1.

KW OP1B/00026538/0

Działka nr 19/25

Jedn. rej. Nr G.212,

ark. mapy nr 2

0,3382 ha

Lokal mieszkalny nr A położony przy
ul. Klonowej nr 12
w Skarbimierzu-Osiedlu,
o pow. użytkowej 53,22m².
W skład mieszkania wchodzą: dwa pokoje – sypialnia i pokój dzienny, kuchnia z jadalnią, łazienka, korytarz i wiatrołap.

Działka nr 19/25 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe
i częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

KDL – tereny dróg publicznych – ulice lokalne

53.900,00 zł

14.000,00zł

Zwolnienie z podatku VAT

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 24 lipca 2017r. do dnia 14 sierpnia 2017r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej dla najemcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa z dniem 05.09.2017r.

Osoby uprawnione mogą zrealizować uprawnienie do nabycia lokalu z zastrzeżeniem złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł