Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  dzierżawcy (art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow.

 

Opis i położenie Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena

po udzieleniu 30% bonifikaty

   Nr KW               | Ewidencja gruntów Cena lokalu

mieszkalnego

Cena gruntu
(udział 12/100)
 

1.

 

KW OP1B/00027523/9

 

Działka nr 33/5

 

Działka nr 33/9

 

Jedn. rej. Nr G.110,

ark. mapy nr 1

 

 

01400 ha

 

0,0700 ha

Lokal nr 5 położony w budynku nr 89 w Łukowicach Brzeskich,
o pow. użytkowej 48,26m². wraz z pomieszczeniem przynależnym – komórką nr 5 w budynku gospodarczym o pow. 12,11 m2
W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój i spiżarnia.
 

Działki nr 33/5 i 33/9 – leżą :

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

U – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej;

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

KDL – tereny dróg publicznych – ulice lokalne;

 

 

31.000,00 zł

 

8.000,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

 

Sprzedaż lokalu o w drodze bezprzetargowej dla dzierżawcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa z dniem 23.11.2018r.

Osoby uprawnione mogą zrealizować uprawnienie do nabycia lokalu z zastrzeżeniem złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Andrzej Pulit              

Wójt Gminy Skarbimierz 

Drukuj Wydrukuj artykuł