Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych nr 15, nr 16 położonych w Skarbimierzu-Osiedlu.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 115/1

ark. m. 2,
jedn. rej. G. 403

 

 

pow.

0,0075 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

Działka położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Modrzewiowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji przemysłowej i mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz wielorodzinnej, ok. 5,5 km na południowy-zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna.

Dojazd od północy drogą utwardzoną asfaltem – dobry.

Przez działkę przebiega sieć energetyczna i wodociągowa.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda i kanalizacja.

 

Działka nr 115/1 leży

w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDD– tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

 

 

bezprzetargowo

 

3.500,00 zł

+ VAT

2. Działka
nr 19/85

ark. m. 2,
jedn. rej. G. 403

 

pow.

0,0156 ha

OP1B/00020638/9 Skarbimierz-Osiedle Działka położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Modrzewiowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji przemysłowej i mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz wielorodzinnej, ok. 5,5 km na południowy-zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna.

Dojazd od północy drogą utwardzoną asfaltem – dobry.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda i kanalizacja.

Działka nr 19/85 leży

w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U- tereny zabudowy usługowej.

 

bezprzetargowo 7.500,00 zł

+ VAT

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 15 i nr 16.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 09.11.2020 r. do dnia 23.11.2020 r.

 

 

                                                                                                                                Andrzej Pulit

                                                                                                                      Wójt Gminy Skarbimierz


 

Drukuj Wydrukuj artykuł