Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny

nieruchomości

     Pow.

działki

w ha

 

Nr księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

 

Cena

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 184/164

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

2,8914 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana.

Położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Parkowej  w otoczeniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o funkcji przemysłowej. Lokalizacja ok 7 km od centrum miasta Brzeg – korzystna. Dojazd od północy i południa wydzielonymi drogami wewnętrznymi nieurządzonymi.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Parkowej (odległość ok. 280m). Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycji średnie ze względu na konieczność wykarczowania drzew i krzewów, oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementy uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach. Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kabli elektrycznych. Teren jest miejscami nierówny.

 

Działka nr 184/164 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

737.000,00 zł netto

+

podatek VAT

2. Działka

nr 184/165

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

1,9960 ha OP1B/00021044/5 Skarbimierz-Osiedle

 

Nieruchomość niezabudowana.

Położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle w rejonie ul. Parkowej  w otoczeniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o funkcji przemysłowej. Lokalizacja ok 7 km od centrum miasta Brzeg – korzystna. Dojazd od północy i południa wydzielonymi drogami wewnętrznymi nieurządzonymi.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Parkowej (odległość ok. 280m). Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycji średnie ze względu na konieczność wykarczowania drzew i krzewów, oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementy uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach. Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kabli elektrycznych. Teren jest miejscami nierówny.

Działka nr 184/165 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

509.000,00 zł netto

+

podatek VAT

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – służebność dojazdu, służebność przesyłu nie związana z działką nr 184/164, nr 184/165

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 03.11.2017 r. do dnia 17.11.2017 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                           Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł