Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości

 

Nr KW  Ewidencja gruntów Pow.

 

Opis i położenie Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena
 

1.

 

KW OP1B/00027231/5

 

KW lokalu

OP1B/00047214/6

 

Działka nr 39/1

Jedn. rej. Nr G.212,

ark. m. 3

 

 

0,1780 ha

udział w nieruchomości wspólnej 2186/10000

Lokal mieszkalny nr 5 w Małujowicach 6, o pow. użytkowej 46,30m². W skład mieszkania wchodzą: dwa pokoje i kuchnia. Ponadto do lokalu przynależą trzy pomieszczenia gospodarcze o pow. 33,90 m2 na parterze budynku mieszkalnego oraz udział w gruncie użytkowanym jako ogród. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną (do wymiany, zrujnowane). Mieszkanie jest zdewastowane, do kapitalnego remontu. Ogrzewanie piecowe zdemontowane. Okna częściowo pcv. Drzwi płytowe. Standard wykończenia i wyposażenie lokalu bardzo niski Obiekt znajduje się na parterze w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanym z cegły. Budynek  w zabudowie zwartej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachówka cementową. Okna w części wspólnej drewniane. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Klatka schodowa drewniana. Budynek przedwojenny. Estetyka budynku i otoczenia pogorszona. Stan techniczny budynku zły. Na terenie działki znajduje się również budynek suchych ustępów i ruiny budynku gospodarczego (części wspólne nieruchomości) Grunt położony w zachodniej części Małujowic. Dojazd dobry. Położenie korzystne, sąsiedztwo nieuciążliwe. Możliwości inwestycyjne słabe Częściowo RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych;

częściowo RU2 – tereny ogrodów i sadów.

 

Cena lokalu

 

Cena gruntu

2.700,00 zł

 

5.300,00 zł
Razem 8.000,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

KW

OP1B/00027226/7

Działka nr 39/2

Jedn. rej. Nr G.213,

ark. m. 3

 

0,0911 ha

udział w nieruchomości 1666/10000

Stanowi zaplecze zabudowanej działki nr 39/1  i jest użytkowana rolniczo – stanowi ogrody przydomowe. Przedmiotem zbycia jest udział w działce wynoszący 1666/10000. Lokalizacja gruntu dobra, w pobliżu siedlisk. Działka niezabudowana, wartość bonitacyjna 1,10 (średnia), kultura rolna średnia, walory organizacyjne średnie. Kształt działki regularny. RU2 – tereny ogrodów i sadów Cena udziału:

600,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

 

Razem cena wywoławcza nieruchomości  8.600,00 zł

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 17 września 2018 r. do dnia 08 października 2018 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1 i pkt 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa z dniem 31.10.2018r.

 

Andrzej Pulit              

Wójt Gminy Skarbimierz 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł