Wykaz nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Kruszyna oznaczonej jako działka nr 69/2 stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.  Oznaczenie nieruchomości  Pow.Opis i położenie  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoCena
1.  Nieruchomość zabudowana. Działka nr 69/2 jedn. rej. Nr G.88, Kruszyna 77 KW OP1B/00008052/7      Powierzchnia działki  0,1400 ha.   Powierzchnia użytkowa budynku domu ludowego
446,58 m2.   Powierzchnia budynku gospodarczego 49,69 m².
  Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Kruszyna, na skrzyżowaniu urządzonych dróg asfaltowych, w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno-gospodarczych, ok. 6,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnia. Teren wokół budynku jest utwardzony, w zachodniej części zieleń. Uzbrojenie terenu – sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Budynek handlowo – usługowy, wzniesiony w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony (z wyjątkiem części pod pomieszczeniem socjalnym nr 4, brak dostępu do piwnicy, właz znajduje się pod podłogą), jednopiętrowy z poddaszem nieużytkowym. W budynku znajdują się pomieszczenia po sklepie wielobranżowym oraz usługowe dawnego domu ludowego (sala bankietowa wraz z zapleczem kuchennym). Budynek jest wyposażony w instalacje wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną. Na piętrze i w wc na parterze ogrzewanie centralne z lokalnej kotłowni, nieczynne. Funkcjonalność budynku średnia. Budynek wymaga generalnego remontu i modernizacji. Budynek gospodarczy przylegający do głównego budynku jest zrujnowany, nie podwyższa wartości ani atrakcyjności nieruchomości. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.  Działka nr 69/2 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 1U – zabudowa usługowa oraz częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 1KDL – drogi i ulice publiczne klasy lokalnej.  99.000,00 zł   (zwolnienie z podatku VAT)   Cena po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 50%.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 07.09.2023 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27.07.2023 r. do dnia 17.08.2023 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł