v

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działki:

 

 nr 504/2,

jedn. rej. Nr G.165,

 nr 506/2,

jedn. rej. Nr G. 165

ark. map 2,

Lipki

 

 

 

Pow.

 

0,1300 ha

 

0,0200 ha

 

 

 

 

Łączna pow. 0,1500 ha

 

 

 

 

OP1B/00012486/9

 

 

Działki położone w środkowej części obrębu Lipki w otoczeniu gruntów rolnych, w bliskiej odległości terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej. Dojazd drogą gruntową, średni. Uzbrojenie terenu: prąd.  Działki nie są używane. Mają korzystny kształt.

Teren nie jest utwardzony, ogrodzony siatką stalową na słupkach betonowych. Brama wjazdowa stalowa. Stan zagospodarowania słaby.

Możliwość wystąpienia elementów uzbrojenia terenu oraz urządzeń podziemnych. Nieczynne studnie głębinowe (nieczynne ujęcie wody i dwie komórki). Nieruchomość zabudowana budynkami jednokondygnacyjnymi w zabudowie rozproszonej. Stan techniczny i funkcjonalny budynków i instalacji zły, są przeznaczone do likwidacji

 

Nieruchomość wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 504/2,

nr 506/2 – leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– R – tereny rolnicze

 

przetarg

 

8.000,00 zł

 

(zw. z podatku VAT)

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 20.07.2016r. do dnia 10.08.2016r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł