Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 268/3,

jedn. rej. Nr G.74,

ark. map 3,

Żłobizna

 

 

 

Pow.

 

0,0055 ha

 

 

 

 

OP1B/00025583/3

 

Działka położona w centralnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej i usługowej, w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych i placu zabaw, ok. 3,5 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna. Dojazd dobry. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 268/3 – – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– ZL1 – tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej.

 

 

Przetarg

ograniczony

 

4.000,00 zł

 

 

2.

 

Działka:

 

nr 262/3

jedn. rej. Nr G.74,

ark. map 3,

Żłobizna

 

 

Pow.

 

0,0057 ha

 

 

OP1B/00025583/3

 

Działka położona w centralnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej i usługowej, na skrzyżowaniu głównej drogi – ulicy Brzeskiej z ulicą Jaśminową, w sąsiedztwie dawnej szkoły rolniczej ok 35, km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna. Dojazd dobry. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków. Ponadto działkę przecina sieć teletechniczna.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 262/3 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo KDD – tereny dróg publicznych –  ulice dojazdowe.

 

Przetarg

ograniczony

 

4.600,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 22.07.2019 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10.06.2019 r. do dnia 01.07.2019 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł