Rada Gminy Skarbimierz

Siedziba:
ul. Parkowa 12,
49-318 Skarbimierz

Lista radnych
L.p. Nazwisko i imię Funkcja Okręg
1. KOŁODZIEJ Marek Przewodniczący Rady Gminy Łukowice Brzeskie
2. SZKODA Piotr Zastępca Przewodniczącego Brzezina
3. KOWALSKA Małgorzata Radna Gminy Skarbimierz Zwanowice
4. WYSOCKI Piotr Radny Gminy Skarbimierz Prędocin
5. KWAŚNICA Ryszard Radny Gminy Skarbimierz Pawłów
6. JANOCHA Joanna Radna Gminy Skarbimierz Żłobizna
7. MAGIERA Stanisław Radny Gminy Skarbimierz Zielęcice
8. URYGA Artur Radny Gminy Skarbimierz Lipki
9. NIEZGODA Dawid Radny Gminy Skarbimierz Skarbimierz-Osiedle
10. URYGA Zdzisław Radny Gminy Skarbimierz Lipki
11. GUTWIŃSKA Barbara Radna Gminy Skarbimierz Skarbimierz-Osiedle
12. RYBACKA Dorota Radna Gminy Skarbimierz Skarbimierz-Osiedle
13. KMIEĆ Zdzisław Radny Gminy Skarbimierz Skarbimierz-Osiedle
14. SOBYRA Janusz Radny Gminy Skarbimierz Małujowice
15. NAWROCKI Dariusz Radny Gminy Skarbimierz Pępice