Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Wszelkie dokumenty dotyczące referendum dostępne poniżej:

  1. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum <klik>
  2. Informacje PKW o głosowaniu na terenie kraju <klik>
  3. Informacje PKW o głosowaniu poza terenem kraju. <klik>
  4. Informacja o  uprawnieniach osób niepełnosprawnych. <klik>
  5. Wykaz obwodów <klik>
  6. Uchwała PKW z 29.06.2015 r. – pakiety referendalne (głosowanie korespondencyjne) <klik>
  7. Zarządzenie dot. bezpłatnych obwieszczeń <klik>
  8. Obwieszczenie dot. obwodów  głosowania  <klik> 
  9. Składy okw referendum
  10. Zarządzenie dot. powołania okw ds referendum