Skrzynka podawcza Urzędu Gminy Skarbimierz jest dostępna pod poniższym adresem:

https://www.elektronicznyurzad.talgos.pl/eKurier/eform.ac?id=101

Istnieje możliwość złożenia dowolnego pisma podmiotu (osoby fizycznej) pod następującymi warunkami:

  1. Posiadanie elektronicznego podpisu
  2. Posiadanie zainstalowanego środowiska Java
  3. Akceptacja certyfikatów centrum certyfikacji

Poniżej znajduje się również adres wersji instalacyjnej systemu TALGOS.Cryptopen dla interesantów Urzędu, służacego do prezentacji treści pism w postaci dokumentów elektronicznych i Urzędowego Poświadczenia Odbioru:

http://www.zetokatowice.pl/Talgos/Cryptopen/TALGOSCryptopen.zip

Informujemy jednocześnie, iz złożone podania (wnioski, pisma) trafiają do Urzędu Gminy Skarbimierz w najbliższym dniu roboczym i są ewidencjonowane we wdrożonym w Urzędzie Systemie Obiegu Dokumentów TALGOS.