Sołtys: KRAKOWIAK Małgorzata
Liczba ludności: 160 (stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Kopanie o obszarze 332,60 ha