Sołtys: NOGA Anna
Liczba ludności: 285 (stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Kruszyna o obszarze 619,00 ha

Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej. Wzmiankowany w 1325. Od 1534 do 1945 ewangelicki. Obecny zbudowany w 1. poł. XIV w., przebudowany i zapewne przedłużony ku zachodowi w XV w. Wieża neogotycka ok. 1900, w miejsce poprzedniej drewnianej. Gotycki. Orientowany. Murowany w dolnych partiach prezbiterium z rudy darniowej, poza tym z cegły o układzie polskim z użyciem zendrówki; nawa częściowo otynkowana.ImagePrezbiterium kwadratowe, przy nim od pn. strony nieco krótsza zakrystia. Szersza nawa prostokątna, dwuprzęsłowa, z kruchtą z XVII w. o pd. I neogotycką wieża na zach. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe z XIV w., z żebrami spływającymi pierwotnie na nie zachowane służki z kapitelami. W zakrystii i kruchcie pd. sklepienie kolebkowe. W nawie sufit z fasetą. Tęcza zamknięta łukiem ostrym, z niszą w ościeżu. Okna zamknięte łukiem ostrym, w prezbiterium pierwotne. W wejściu do zakrystii portal gotycki XIV w. ostrołukowy. W obramieniu kamiennym, fazowym z uskokiem; w nim drzwi z gotyckimi okuciami. W kruchcie pd. portal z ostrołukowy, kamienny, fazowany, w nim drzwi ze starym zamkiem. Na zewnątrz kościół opięty szkarpami o jednym uskoku. Na ścianach widoczne nieznaczne ślady dekoracji sgraffitowej XVI/XVII w. Dachy siodłowe, na zakrystią pulpitowy, kryte dachówką, w nawie ze świetlikami. W dwóch ołtarzach bocznych wykorzystane fragmenty snycerskie XVII w., z ornamentem małżowinowym i hermami. Ambona póĽnorenesansowa z 1 poł. XVII w., rozczłonkowana kanelowanymi pilastrami; na parapecie przemalowane postacie ewangelistów, z widocznymi rytymi konturami pierwotnej kompozycji.

Chór muzyczny drewniany XVII w., przedłużony w nowszych czasach ku przodowi, wsparty na sześciu słupach, z których cztery okrągłe. PłaskorzeĽby czterech ewangelistów w niszach muszlowych, pochodzące zapewne z predelli ołtarza renesansowego z 2 poł. XVI w. Dwa lichtarze cynowe 1711. Dzwon gotycki z napisem minuskułowym. Wokół kościoła mur gotycki XV w., wzniesiony w dolnych partiach z kamienia, w górnym z cegły o układzie polskim, z użyciem zendrówki, częściowo oszkarpowany. W nim od pn.-wsch. Bramka gotycka, zamknięta łukiem ostrym, nakryta zniszczonym daszkiem czterospadowym.

Dawny zajazd. Usytuowany przy skrzyżowaniu dróg, frontem ku, pd. Wzniesiony w 1 poł. XIX w. PóĽno klasycystyczny. Murowany z cegły, otynkowany. Piętrowy, podpiwniczny. Prostokątny, z wydłużoną przebudówką gospodarczą z tyłu, dwutraktowy, z sienią pośrodku. Elewacja frontowa siedmioosiowa, rozczłonkowana pasami z tynku, z osią środkową ujętą parami uproszczonych pilastrów. Gzyms między kondygnacjami zdwojony, koronujący profilowany. Dach naczółkowy ze świetlikami, kryty dachówką.

kruszyna