Sołtys: ZAKOWICZ Kazimierz
Liczba ludności: 554 (stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Łukowice Brzeskie o obszarze 1099,90 ha

Kościół poewangelicki. Wzmiankowany w 1347. Od 1534 ewangelicki. Obecny zbudowany w 1581 z fundacji księcia Jerzego II brzeskiego, odbudowany po pożarze w 1697, z wieża z 1723. W 1900 odnowienie wnętrza. Opuszczony, częściowo w ruinie. Gotycko-renesansowy, z wieżą póĽno barokową. Orientowany. Murowany z kamienia i cegły, częściowo otynkowany. Salowy. Czteroprzęsłowy, prostokątny, z trójbocznym zamknięciem od wewnątrz, przy nim od pn. zakrystia, od pd. kruchta, od zach. kwadratowa wieża. Pod kościołem krypta. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowo-krzyżowym 1581, spływającym na lizeny, w części wsch. podcięte w połowie wysokości. W zakrystii sklepienie kolebkowe, w kruchcie i pod wieżą krzyżowo-kolebkowe zaostrzone. Okna ostrołukowe, obustronnie rozglifione, w przęsłach zach. powiększone. Portal do zakrystii z 1581, kamienny, zamknięty trójliściem ściennym. Wejścia do kruchty i pod wieżą zamknięte półkuliście. Na zewnątrz opięty szkarpami o jednym uskoku. Na ścianach widoczne fragmenty dekoracji sgraffitowej o motywach pryzmatycznych. Wejście do kruchty ostrołukowe, w nim drzwi ze starymi okuciami i zamkiem. Szczyt zach. wtopiony w wieżę, flankowany wazonami 1723. Dach siodłowy kryty dachówką. Wieża podzielona gzymsami na cztery kondygnacje. Wejście zamknięte półkuliście w obramieniu profilowanym, z gzymsem wygiętym ku górze; nim drzwi klepkowe ze starymi okuciami. Podziały ścian ramowe. Okna zamknięte półkuliście w obramieniach z kluczami, w przyziemiu okienka owalne z kratkami. Hełm baniasty z ośmioboczną latarnia, kryty łupkiem zwieńczony chorągiewką z datą 1723. Ponad wejściem do zakrystii inskrypcje; 1. dotycząca budowy kościoła 1581; 2. dotycząca odnowienia kościoła i fundacji urządzenia 1723. Płyta w zejściu do krypty, kamienna 1635. Reszty ołtarza póĽnobarokowego z 1723, z rzeĽbioną grupą Trójcy ¦w. oraz współczesny baldachim ambony, uszkodzony.

Ogrodzenie kościelne. Wzniesione około 1581. Mur z kamienia oszkarpowany z trzema bramkami; 1-2 od wsch. i zach., analogicznie. Murowane z cegły, wzmocnione kamiennymi szkarpami, zamknięte łukiem zaostrzonym. W zwieńczeniu grzebienia attyki złożone z trzech elementów wazonowych, zakończonych trójlistnie; 3 od pd. zapewne w XVIII w. zamknięta segmentowo.