Sołtys: KWAŚNICA Ryszard
Liczba ludności: 446 (stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Pawłów o obszarze 673,98 ha .

Dom nr 16. Z 1 poł. XIX w. Usytuowany szczytowo. Murowany, otynkowany. Piętrowy, dwutraktowy, mieszczący część gospodarczą. Dach naczółkowy kryty dachówką.