Sołtys: WYSOCKI Piotr
Liczba ludności: 220 (stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Prędocin o obszarze 1221,90 ha

predocinKościół poewangelicki. Wzmiankowany w 1310 p.w. N.M.P. Od 1534 do 1945 ewangelicki. Obecny zbudowany w 1655-6 z fundacji rodziny v. Waldow. Gruntownie odnowiony w 1842. W 1933 odnowienie dachu i wieży. Nieużywany. Orientowany. Konstrukcji szkieletowej wypełnionej gliną i cegłą, na nowszym podmurowaniu ceglanym. Krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od pn. zakrystia z lożą na piętrze. Szersza nawa prostokątna, dwuprzęsłowa, z kruchtą pd. i wieżą od zach. Wewnątrz pierwotnie strop belkowany. Okna i wejście zamknięte prostokątnie.

Chór muzyczny i empory częściowo zniesione, wsparty na słupach z ozdobnymi głowicami. Dach siodłowe kryte dachówką. Wieża nakryta daszkiem siodłowym, zwieńczonym chorągiewką z datą 1842(data budowy lub przebudowy wieży).

Chrzcielnica kamienna sześcioboczna, zapewne XVII w.