Sołtys: KOZŁOWSKI Dariusz
Liczba ludności: 2001 (stan z 31.12.2007)
Teren działania samorządu mieszkańców osiedla obejmuje miejscowość Skarbimierz Osiedle.