Sołtys: GALANT Władysław
Liczba ludności: 198 (stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Skarbimierz o obszarze 257,28 ha