Sołtys: JACHEĆ Janusz
Liczba ludności: 554 ( stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Żłobizna o obszarze 650,86 ha

Dzwonnica wiejska. Zbudowana w 1 poł. XIX w. Murowana, otynkowana. Kwadratowa, trójkondygnacjowa, ujęta w narożnikach uproszczonymi pilastrami. Pomiędzy kondygnacjami gzymsy. Okna i prostokątne płyciny w obramieniach profilowanych, w kondygnacji najwyższej płyciny koliste. Dach ośmioboczny, ostrosłupowy, o połaciach spłaszczonych u dołu, pobity łupkiem.