- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Porozumienie o współpracy

W dniu 26 lutego 2013 r. Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzegu podinsp. Władysław Trzaskawski podpisali porozumienie dotyczące form i sposobów współpracy między Komendą Powiatowym Policji w Brzegu, a Strażą Gminną w Skarbimierzu.

Porozumienie precyzuje formy i sposoby współpracy między Komendą Powiatowym Policji w Brzegu, a Strażą Gminną w Skarbimierzu.

Współpraca ta ma polegać ma m.in. na:

Obie strony zobowiązały się do tego, że będą organizować wspólne szkolenia oraz ćwiczenia policjantów i strażników gminnych, a także Policja będzie udzielała wsparcia w niezbędnych sytuacjach, gdy działania Straży Gminnej okazały się niewystarczające lub bezskuteczne.