Informujemy o dostępności Systemu Informacji Przestrzennej (SIP), który umożliwia  sprawdzenie przeznaczenia w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla każdej działki ewidencyjnej położonej w gminie, przez Internet i bez wychodzenia z domu.

Dla każdego użytkownika systemu jest także możliwość wygenerowania pliku PDF zawierającego poglądową informację z planu dla wskazanej działki, przeglądanie dokumentu oraz jego zapis i wydruk.


Wystarczy wejść na https://skarbimierz.e-mapa.net/  i w  menu po lewej stronie – ikonie „drzewko warstw” zaznaczyć opcję „Zagospodarowanie przestrzenne”. 


Uwaga: dokument wygenerowany z serwisu mapowego nie będzie stanowił dokumentu w rozumieniu przepisów prawa, a prezentowane informacje o planach zagospodarowania przestrzennego mają wyłącznie charakter poglądowy.