TRANSPORT MIESZKAŃCÓW GMINY SKARBIMIERZ

DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

telefon dla mieszkańców gminy w sprawie transportu do punktów szczepień  

                              880 653 170  tel. czynny od 800 do 1400

 

Z transportu mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeń lub mających trudności z dostępem do punktu szczepień np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.

 

Koordynator ds. szczepień –Małgorzata Kubik tel. 609 752 903