INFORMACJA

o unieważnieniu I przetargu ustnego nieograniczonego

 

            Wójt Gminy Skarbimierz informuje, że unieważnia przeprowadzony w dniu 30.08.2017 r. w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12 w Skarbimierzu – Osiedle
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Skarbimierz, gm. Skarbimierz, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka Nr 20/8 ark. m. 1 o pow. 0,1672 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętą księgą wieczystą KW OP1B/00047157/8, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Powodem unieważnienia przetargu jest zapis, że działka m. in. ma dojazd drogą urządzoną asfaltową od południa (ul. Brzeska), natomiast w związku z przebudową w/w drogi działka nie będzie miała zjazdu z ul. Brzeskiej.

            Czynności związane ze zbyciem w/w nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                               Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł