- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Interpelacja Pana D.Nawrockiego w sprawie wskazania powodu zerwania umowy, zawartej przez wójta z mieszkańcami sołectwa Bierzów, a dotyczącej budowy chodników w tymże sołectwie.

Interpelacja Pana D.Nawrockiego w sprawie wskazania powodu zerwania umowy, zawartej przez wójta z mieszkańcami sołectwa Bierzów, a dotyczącej budowy chodników w tymże sołectwie. [1]

 

1. odpowiedź 0003 (2) [2]