Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.Nr ewidencyjny nieruchomości     Pow. działki w haNr księgi wieczystejOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoRodzaj zbyciaCena
1.2.3.4.6.7.8.9.
1.Działka nr 184/86 obręb Skarbimierz- Osiedle1,0000 haOP1B/00046504/9Nieruchomość niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Parkowej w otoczeniu gruntów o funkcji przemysłowej (w bezpośrednim sąsiedztwie zakład produkcyjny Mitsui High Tec wytwarzający komponenty motoryzacyjne). Dziełka jest zlokalizowana przy drogach asfaltowych, ok. 7 km na południowy – zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna (dobra). Dojazd dobry od północy szeroką drogą urządzoną asfaltową, możliwy też od zachodu i południa. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Kształt działki nieregularny, średnio korzystny, teren jest nierówny, ogrodzony od strony wschodniej. Możliwości inwestycyjne średnie. Na mapie zasadniczej widoczny podziemny przebieg linii elektroenergetycznej, możliwości występowania infrastruktury powojskowej nieujawnionej na mapie.   Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja, gaz.Działka nr 184/86 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: – 5P– tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów oraz w niewielkiej części 7KDZ- drogi i ulice publiczne klasy zbiorczej.   Przetarg ustny nieograniczony540.000,00 zł netto + podatek VAT  

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 10.02.2023 r. do dnia 24.02.2023 r.

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł