XXIX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

04 kwietnia 2022r.

    /poniedziałek/ godz.1600

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

              Porządek obrad.

          Porządek obrad.

 1. Otwarcie  Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy Skarbimierz na rok 2022.

 4. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł