OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Skarbimierz

z dnia 7 kwietnia 2015r.

 

Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.112 z późn.zm.) Wójt Gminy Skarbimierz  podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych  na dzień 10 maja 2015 roku

 

    Nr obwodu             Granice obwodu                   Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwo KopanieSołectwo Zwanowice Dom Ludowy, Zwanowice 44
2 Sołectwo KruszynaSołectwo Prędocin Dom Ludowy, Kruszyna 84-lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

3 Sołectwo Pawłów Świetlica wiejska, Pawłów ul.Wesoła11-lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

4 Sołectwo Żłobizna budynek byłego Zespołu szkół Rolniczych w Żłobiźnie, Żłobizna ul. Jaśminowa 1(hala sportowa)
5 Sołectwo Zielęcice Dom Ludowy, Zielęcice ul.Klonowa 7- lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

6 osiedleSkarbimierz – Osiedle

Sołectwo Skarbimierz

Gminne Gimnazjum w Skarbimierzu – Osiedle ,   ul. Akacjowa 27, Skarbimierz – Osiedlelokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

7 Sołectwo Małujowice Przedszkole, Małujowice 65
8 Sołectwo Łukowice Brzeskie,Sołectwo Bierzów Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu – Osiedle, Szkoła Filialna, Łukowice Brzeskie 88
9 Sołectwo Pępice Dom Ludowy, Pępice 63
10 Sołectwo Brzezina Przedszkole, Brzezina 64
11 Sołectwo Lipki Dom Ludowy, Lipki 32

 

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych czynne będą  w godzinach  od 700 do 2100.

 

Informacja dotycząca możliwości głosowania korespondencyjnego.

Wyborca może głosować korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej.Zamiar głosowania korespondencyjnego w tym przy pomocy nakładek na kart do głosowania sporządzonych a alfabecie Braille`a zgodnie z ustawą – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. z późn.zm. wyborca powinien zgłosić w Urzędzie Gminyw terminie do dnia 27 kwietnia 2015r. oraz w przypadku ponownego głosowania w terminie do 14 maja 2015r.

 

Informacja dotycząca możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta w terminie do 4 maja 2015r.

Szczegółowe informacje udzielana są  w Urzędzie Gminy Skarbimierz lub telefonicznie pod numerem (77) 4046 600 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarbimierz(gmina.skarbimierz.sisco.info), a także na stronie www.skarbimierz.pl

 

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Pulit

 

Wszelkie materiały dostępne są po kliknięciu interesującego tematu.